Vítejte v blogu o zvířatech!

Dalmatin

13. února 2010 v 9:51 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Psi
Dalmatin patří mezi nejstarší plemena Známá, existující Několik tisíc let - na nástěnných malbách hrobek egyptských faraonů se objevují vzhledově stejní psi, avšak s postavou chrta, Je možné, že pro už tito psi se podíleli na vzniku plemene dalmatin. Církevní kroniky ze 14.století z roku 1719 naznačují s Velkou mírou pravděpodobnosti, že pro dalmatin pochází z Východního Středomoří, pravdepodobne z Dalmácie (Chorvatsko), Odkud se rozšířil po Evrope vodní cestou - britští námořníci si ho tak oblíbili, že pro si ho přivezli do spojeného království. Tam se tito psi stali hned oblíbeným plemenem šlechty. První obrazy, představující Tyto psy, jsou z dílny italských malířů století, Do roku 1710 lze datovat fresku s vyobrazením dalmatina v klášteře Zaostrog (Dalmácie). V díle jistého Thomase Bewicka, které bylo vydáno v roce 1792, Se nalézá stránky kresba dalmatina, Bewick TOHOTO psa nazývá "dalmatin" Anebo "kočárový pes". První standard dalmatina zveřejnil v roce 1881 Anglikánský Vero Shaw, Oficiálně Byl tento standard vydán v roce 1890.
 

Delfín Skákavý

13. února 2010 v 9:45 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Kytovci
Delfín Skákavý se živí malými rybami.Velký je asi tak 3 metry.Skáče vysoko max.1 metr.Žijí v hlubinách a někdy skáčou nad vodu.Můžou být i cvičení delfíni,kteří skáčou a dělají cviky nad vodou.Patří k nemnoha savcům,kteří používají nástroje.Je to kytovec,ALE POZOR!!!!Je to ozubený kytovec a už jsem viděla delfíny,na vlastní oči!!!Skáčou hlavně z velikých hlubin a bylo to překrásné dívat se na delfíny.ROD:delfín,ŘÍŠE:živočichové,KMEN:strunatci,TŘÍDA:savci,ŘÁD:ozubení kytovci,ČELEĎ:delfínovití.Mají barvu stříbrnou nebo lesklou šedou.Tak to vám může stačit!

Pokusy na zvířatech

14. prosince 2009 v 13:22 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Týrání zvířat!!!!!!!!
Pokusy na zvířatech nebo též experimenty na zvířatech je obecné označení pro testy prováděné na živočiších (Animalia) vyjma člověka. V České republice definuje zákon na ochranu zvířat proti týrání pokusným zvířetem obratlovce kromě člověka, nikoliv však plody či embrya.[1]
Výčet testovacích subjektů prochází prakticky celým spektrem živočišných druhů, od bezobratlých (mušky octomilky) až po primáty příbuzné člověku (šimpanzi). Zvířata se používají pro řadu experimentů, hlavní oblasti použití zvířecích subjektů jsou genetické experimenty, biologické testy, studie chování, testy léčiv a kosmetiky, působení chemikálií a další. V minulosti sehrála pokusná zvířata významnou roli při testech jaderných zbraní, kdy na nich byly zkoumány okamžité i dlouhodobé účinky vystavení ionizujícímu záření. Velkou úlohu sehrála zvířata také v počátcích kosmického výzkumu. Prvním živým tvorem mimo naši planetu byl pes Lajka, vynesený při misi Sputnik 2, americký kosmický program používal testovací subjekty z řádu primátů (makakové a šimpanzi).
Šimpanz Ham po misi Mercury-Redstone 2, vyloven záchranou lodí
Historie testů na zvířatech sahá až do starověkého Řecka k Aristotelovi. Pokusy na zvířatech provádělo mnoho známých vědců, jako například Louis Pasteur, Ivan Petrovič Pavlov a další. Pro člověka má velký užitek farmaceutický výzkum na zvířatech, například první inzulin byl extrahován ze psa, genetické pokusy, odzkoušené na zvířatech pomáhají s diagnostikou dědičných onemocnění u lidí a podobně. Novou rozvíjející se oblastí výzkumu jsou xenotransplantace, při nichž jsou zvířata geneticky manipulována tak, aby jejich orgány mohly být použity pro lidské příjemce.
Testy na zvířatech jsou zdrojem sporů mezi laboratořemi a organizacemi bojujícími za práva zvířat. Tyto skupiny se mohou příležitostně radikalizovat a přejít k ekoterorismu. Ve vyspělých zemích existují státní organizace dohlížející na testy, jako například americká Institutional Animal Care and Use Committee, která mimo jiné kontroluje, zda je použití zvířecích subjektů nezbytné.
 


Baribal

8. prosince 2009 v 14:04 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Medvědi
Medvěd baribal (Ursus americanus) je druhem medvěda, který má svůj přirozený domov v Severní Americe. V kohoutku měří okolo 1 m, délka jeho těla je okolo 150 cm, váží okolo 150 kg. Samci jsou mnohem větší než samice.
Ačkoli patří mezi šelmy, živí se převážně rostlinnou stravou. Často rozhrabává svými tlapami staré a ztrouchnivělé pařezy, hledá v nich totiž hmyz a larvy. Součástí jeho jídelníčku jsou i ptačí mláďata a ptačí vajíčka, která většinou hledá ve vysokých korunách stromů. Na rozdíl od některých jiných druhů medvědů umí znamenitě šplhat. Do výšin stromů se musí vydávat i pro svoji velmi oblíbenou pochoutku, kterou je med divokých včel. Baribal ale nepohrdne ani včelami samotnými či jejich larvami. Kromě toho, že umí výborně šplhat, dokáže i skvěle plavat. V řekách pak loví ryby. Příležitostně loví i savce, velmi si oblíbil zejména urzony. Také loví kamzíky běláky, ale velmi zajímavým způsobem. Nažene si je na okraj skály, odkud je potom shodí.
Baribal je typickým lesním zvířetem. Většinu svého času stráví hledáním potravy. Je to plaché zvíře, snaží se vyhýbat setkáním s jinými medvědy, ať už samotnými baribaly či většími a silnějšími medvědy grizzly. Jeho aktivní život probíhá především v noci, na podzim je ale aktivní i ve dne, shání totiž dostatek potravy pro vytvoření dostatečných zásob tuku pro zimní spánek.
Na začátku zimy si baribal začíná hledat vhodné místo, kde by ji přečkal. Nejtypičtějšími místy pro něj bývají brlohy v dutinách stromů, jeskyních, pod vyvrácenými stromy nebo díry, které si sám vyhrabe. V tomto brlohu je někdy schopen strávit až šest měsíců. Probouzí se začátkem května.

Týrání

8. prosince 2009 v 13:58 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Týrání zvířat!!!!!!!!
Týrání zvířat je souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Různé skupiny obyvatelstva chápou pojem týrání zvířat rozdílně a záleží na konkrétní situaci a kultuře, jak tyto projevy vůči zvířatům vyhodnotí. Většinou převládá názor, že týrání zvířat je označení pro pochody, které mohou vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v extrémních případech až k jeho usmrcení a to buď následkem přímého útoku na zvíře a nebo ke smrti vlivem zanedbání základní péče.
Ačkoliv jsou zvířata z právního hlediska pojímána v právních řádech mnoha států jako movité věci, zároveň se začíná od posledních desetiletí 20. století objevovat názor na jejich ochranu jako živé bytosti. Týrání zvířat se tak stává v mnoha zemích trestným činem, za který hrozí pachateli trest odnětí svobody v různé délce v závislosti na státě. V dalších zemích se jedná o přestupek, kde pachatel je povinen uhradit pouze škodu či pokutu. V dalších zemích nejsou zvířatům přisouzena žádná práva a tak se při špatném chování k nim nejedná o žádný přestupek. Legislativní pohled na tyto činy vůči zvířatům jsou závislé na kulturním prostředí a aktivitám obyvatelstva, které se zasadilo o zavedení práv zvířat na základě mediálně známých případů.
Práva zvířat respektive posuzování jejich týrání v kontextu legislativy je závislé i na definici zákona na jejich ochranu, který určuje, které skupiny jsou považovány za zvířata chráněná těmito zákony. V Česku jsou tak například chráněny pouze obratlovci, kteří dosáhli postembryonálního stádia. V širším chápání slova se ale týrání zvířat chápe pro poškozování či nehumání zabíjení jakéhokoliv živočicha i z nižších řádů.

Kapustňák Senegalský

6. prosince 2009 v 10:43 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Sirény
Kapustňák senegalský (Trichechus senegalensis) je velký vodní savec, žijící podél západního pobřeží Afriky. Jedná se o nejméně známý druh ze všech sirén, o jejich životě je toho známo jen velice málo.
Jejich životním prostředím je teplá mělká voda při pobřeží, řeky a bažinaté oblasti. Na severu jejich areál ohraničuje řeka Senegal, na jihu Cuanza ve státě Angola. Jsou to býložravci, živí se vodní vegetací a mangrove. Aktivní jsou převážně v noci. Jejich přirozenými nepřáteli jsou krokodýli a žraloci, jejich populace je nicméně nejvíc ohrožena člověkem. V některých oblastech jsou loveni pro maso, jsou též považováni za škůdce rýžových polí.

Agama vousatá

6. prosince 2009 v 10:39 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Agamy
Agama australská (Pogona vitticeps) nazývaná též agama vousatá nebo agama bradatá je denní ještěr z čeledi agamovitých.Zbarvení je od žluté nebo světle hnědé přes tmavě hnědou až červenohnědé. Dosahuje velikosti 40 - 60 cm. Hlava je mohutná trojúhelníkovitého tvaru. Jméno je odvozeno od kožních výrůstků, které ji lemují na jejich bocích. Agama se svléká z kůže podobně jako hadi, ale díky trnitým výrůstkům nesvléká kůži celou. Může se dožít až 10-15 let.Australské pouště a polopouště, suchá travnatá místa a suché lesy. Žijí ve skupinách převážně na stromech a v horkých dnech se ukrývá do stínu.Přes noc spí na skálách či hledá chladné místo na zemi.Samice klade 10-20 vajíček, inkubace 60-70 dnů.
Jejich potravu tvoří hmyz, pavoukovci, malí hlodavci, ještěrky, listy, květy a plody rostlin. V potravě převažuje živočišná složka.

Tuleni

5. prosince 2009 v 10:36 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Týrání zvířat!!!!!!!!
Milí lidé:Já vím že by jste to chtěli zastavit ale tohle je oproti velrybám asi nemožné protože:
1)Tuleňů je omnohem méně než velryb...
2)Tuleňi jsou týráni pro kožichy...
3)Nejhorší:Tohle století již nepřežijí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Snad nechcete aby to s tuleni takto dopadlo!:
Tak prosím snažte se aby tohle přestalo!Prosííííííííííím!Takto vypadá šťastný tuleň:
Už nás umřelo tolik že to ani nespočítate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prosím pomozte!!!

Cirkusáci zabíjáci

23. listopadu 2009 v 10:46 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Týrání zvířat!!!!!!!!
Já věřím že někdo má rád cirkus ale teď je to vážné:Zaměstnanci v cirkusu ty zvířata necvičí ale zabíjí!Líbí se vám to??Tak líbí se vám to???Prosím zrušte to tak že navštívíte stránky s týráním zvířat napíšete podpis a je to!Možná dva malincí sloníčcy byli nejlepší kamarádi ale jeden sloník byl utýrán až došlo k smrti!Nebo ještě malinký tygřík měl možná za kamaráda dospělého tygra ale ten malinký tygřík utrpěl smrt!!!Snad by jste nechtěly aby po zvířatech nezbylo ani Ň!Tak tohle by se mi vůbec nelíbilo!!Ani vám určitě ne!Mají tak hebkou srst a vy by jste tu měkké chlupaté necítili už nikdy na rukou!Prosím pomozte!

Krmení pro želvy

10. listopadu 2009 v 14:15 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Krmení pro zvířata
Tak a teďželvy pozoooor....MLASK!:
Krmení pro želvy 250 mililitrů cena:58 kč.
Mlasky tohle je pro vaše želvy to pravé ořechové.

Italský Chrtík

10. listopadu 2009 v 14:09 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Psi
Země původu je Itálie.Původní využití:Lov na králíky,společenský pes.V kohoutkové výšce se výška pohybuje mezi 32-38 centimetrů.Plemeno váží kolem 4 kilogramů,nejvíce však 5 kilogramů.Jeho srst je krátká,jemná a lesklá.Žere maso,granule atd.(to snad každý pes!!)
Barvy:Italský chrtík bývá často jednobarevný,špinavě žlutý nebo černý,přípustné jsou i různé odstíny břidlicové.

Pekingský palácovský psík/Pekinéz

10. listopadu 2009 v 13:53 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Psi
Většina pekinézů mají dlouhou srst a někdy vypadá že nemá uši protože má tak dlouhou srst.
Jejich barvy jsou povoleny barvy s vyjímkou játrově hnědé a albinotického zbarvení.
SRST:Dlouhá rovná srst tvoří na těle bohaté hřívy.Krycí srst je poměrně tvrdá, podsada je měkká a hojná.
Kohoutková výška:Plemeno je vysoké kolem 20 centimetrů.

Hračky pro papoušky

10. listopadu 2009 v 13:37 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Hračky
Tak tohle je Brusná houpačka cena je 590,- včetně DPH.
A tohle je Špíz bublina cena je 390,- včetně DPH:
Tohle jsou Šuplíky na dobrůtky cena je 450,- včetně DPH:
Tohle jsou super hračky které vašemu opeřenému příteli moooooc vyhoví.

Německá doga

4. listopadu 2009 v 15:28 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Psi
Německá doga pochází z Německa.Srst je krátká,hustá,hladce přiléhavá.V kohoutkové výšce psi měří nejméně 80 centimetrů feny 72 centimetrů.Maximální výška se neuvádí a je žádoucí aby byla co největší.Hmotnost německé dogy se pohybuje v rozmezí od 55 do 85 kilogramů v závislosti na výšce pohlaví a celkové stavbě těla.Žere konzervy,granule,maso prostě vše co všichni psi jí.Doga se chová velmi přítulně k vlastním lidem a je velmi věrné.Citlivě reaguje na náladu panující v domě,tvrdá slova je zraňují.

Papoušek Orlí

4. listopadu 2009 v 15:07 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Papoušci
Papoušek Orlí vypadá skoro jako orel.Živí se semeny,květy atd.Možná se živí i masem.Trošku jsem si ho spletla s orlem.Krásná barva peří.Čokoládová hnědá a pod křídlem to má krvavě červené.Notdry má nad zobákem.Zobák má tak silný že by vám mohl uštípnout prst.Velmi vzácný.Važte si jich ať jich na světě trochu zbyde!

Ďas Americký

3. listopadu 2009 v 17:41 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Ryby
Ďasové Američtí žijí ve slaných vodách.Na čele má baterku kterou si svítí na cestu.Živí se rybami a masem.Má ostré zuby kteréma kouše lidi,ryby atd. protože když se velice polekají tak vám musí něco udělat.Třeba vás hryzne nebo vás popálí baterkou.Žije velmi hluboko a žije úplně na dně.Ďasové se hlavně vyskytují v Americe v tichém oceánu.

Slon Asijský

2. listopadu 2009 v 20:09 | anetamilovnicezvirat.blog.cz
Každý slon žije někde jinde.Tenhle slon zase sídlí v Asii.Má o něco menší uši než slon africký.Je to býložravec.Slon asijský se živí listy,květy apod.Prostě se živí listy a trávou!Je také týrán pro zábavu do cirkusu.Velcí jsou do 6ti metrů a váží přes několik tun!!!Je to totiž slon a slony přece známe né?

Kulan

2. listopadu 2009 v 19:50 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Koně
Kulan je vzácný kůň .Jedna věc o kterém něco musíte vědět:
  • Kulan má stejnou barvu srsti stejně jako Kůň Převalského.
Kulani jsou býložravci živí se listy,senem,trávou apod.Umí flémovat jako jiní koni.Tenhle druh koně je zřejmě už vymřelý.Viděla jsem ho už i v ZOO.Je tak krásný že by tomu nevěřily ani zajícovy oči.

Slon Africký

1. listopadu 2009 v 20:08 | anetamilovnicezvirat.blog.cz
Sloni Afričtí žijí v Africe(Máte to v názvu).Živí se senem,listy a dalšími plody.Dlouhý chobot slouží k trhání listí a různě tak.Je to býložravý savec.Bývá týrán pro zábavu lidí do cirkusu.Měří několik metrů a váží určitě několik tun.Slony Africké má rádo hodně lidí.Má velké uši a ušní boltce má tak velké že slyší i ten nejtiší šramot.Tak když uvidíte slona tak ho ode mě pozdravujte!

Jídelníček koní

1. listopadu 2009 v 19:06 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Krmení pro zvířata
Různé druhy koní mají rádi oves ale jinak mají rádi čerstvou trávu a další šťavnaté specialitky.Koňím vyhoví jako pamlsek jabko ale i zelenina je pro koně dobrá.Třeba jako salát nebo něco jinačího i šťavnatá mrkev ukrývá v sobě odměnu pro vašeho koníka a ta odměna je...Vitaminy!Pro vašeho koníka je hlavní zdraví a vitaminy tomu přispívají.Takže koníkovi to vyhoví.A teď ohledně těhotenství:Když vaše klisna čeká hříbě nesmíte jí dávat nějaké hrůzostrašné(jako třeba suché věci) jídla a to jsou:Oves,seno atd. Jako můžete jí to dávat ale hlavní strava teď bude zelenina a ovoce.

Další články


Kam dál