Vítejte v blogu o zvířatech!

Prosinec 2009

Pokusy na zvířatech

14. prosince 2009 v 13:22 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Týrání zvířat!!!!!!!!
Pokusy na zvířatech nebo též experimenty na zvířatech je obecné označení pro testy prováděné na živočiších (Animalia) vyjma člověka. V České republice definuje zákon na ochranu zvířat proti týrání pokusným zvířetem obratlovce kromě člověka, nikoliv však plody či embrya.[1]
Výčet testovacích subjektů prochází prakticky celým spektrem živočišných druhů, od bezobratlých (mušky octomilky) až po primáty příbuzné člověku (šimpanzi). Zvířata se používají pro řadu experimentů, hlavní oblasti použití zvířecích subjektů jsou genetické experimenty, biologické testy, studie chování, testy léčiv a kosmetiky, působení chemikálií a další. V minulosti sehrála pokusná zvířata významnou roli při testech jaderných zbraní, kdy na nich byly zkoumány okamžité i dlouhodobé účinky vystavení ionizujícímu záření. Velkou úlohu sehrála zvířata také v počátcích kosmického výzkumu. Prvním živým tvorem mimo naši planetu byl pes Lajka, vynesený při misi Sputnik 2, americký kosmický program používal testovací subjekty z řádu primátů (makakové a šimpanzi).
Šimpanz Ham po misi Mercury-Redstone 2, vyloven záchranou lodí
Historie testů na zvířatech sahá až do starověkého Řecka k Aristotelovi. Pokusy na zvířatech provádělo mnoho známých vědců, jako například Louis Pasteur, Ivan Petrovič Pavlov a další. Pro člověka má velký užitek farmaceutický výzkum na zvířatech, například první inzulin byl extrahován ze psa, genetické pokusy, odzkoušené na zvířatech pomáhají s diagnostikou dědičných onemocnění u lidí a podobně. Novou rozvíjející se oblastí výzkumu jsou xenotransplantace, při nichž jsou zvířata geneticky manipulována tak, aby jejich orgány mohly být použity pro lidské příjemce.
Testy na zvířatech jsou zdrojem sporů mezi laboratořemi a organizacemi bojujícími za práva zvířat. Tyto skupiny se mohou příležitostně radikalizovat a přejít k ekoterorismu. Ve vyspělých zemích existují státní organizace dohlížející na testy, jako například americká Institutional Animal Care and Use Committee, která mimo jiné kontroluje, zda je použití zvířecích subjektů nezbytné.

Baribal

8. prosince 2009 v 14:04 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Medvědi
Medvěd baribal (Ursus americanus) je druhem medvěda, který má svůj přirozený domov v Severní Americe. V kohoutku měří okolo 1 m, délka jeho těla je okolo 150 cm, váží okolo 150 kg. Samci jsou mnohem větší než samice.
Ačkoli patří mezi šelmy, živí se převážně rostlinnou stravou. Často rozhrabává svými tlapami staré a ztrouchnivělé pařezy, hledá v nich totiž hmyz a larvy. Součástí jeho jídelníčku jsou i ptačí mláďata a ptačí vajíčka, která většinou hledá ve vysokých korunách stromů. Na rozdíl od některých jiných druhů medvědů umí znamenitě šplhat. Do výšin stromů se musí vydávat i pro svoji velmi oblíbenou pochoutku, kterou je med divokých včel. Baribal ale nepohrdne ani včelami samotnými či jejich larvami. Kromě toho, že umí výborně šplhat, dokáže i skvěle plavat. V řekách pak loví ryby. Příležitostně loví i savce, velmi si oblíbil zejména urzony. Také loví kamzíky běláky, ale velmi zajímavým způsobem. Nažene si je na okraj skály, odkud je potom shodí.
Baribal je typickým lesním zvířetem. Většinu svého času stráví hledáním potravy. Je to plaché zvíře, snaží se vyhýbat setkáním s jinými medvědy, ať už samotnými baribaly či většími a silnějšími medvědy grizzly. Jeho aktivní život probíhá především v noci, na podzim je ale aktivní i ve dne, shání totiž dostatek potravy pro vytvoření dostatečných zásob tuku pro zimní spánek.
Na začátku zimy si baribal začíná hledat vhodné místo, kde by ji přečkal. Nejtypičtějšími místy pro něj bývají brlohy v dutinách stromů, jeskyních, pod vyvrácenými stromy nebo díry, které si sám vyhrabe. V tomto brlohu je někdy schopen strávit až šest měsíců. Probouzí se začátkem května.

Týrání

8. prosince 2009 v 13:58 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Týrání zvířat!!!!!!!!
Týrání zvířat je souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Různé skupiny obyvatelstva chápou pojem týrání zvířat rozdílně a záleží na konkrétní situaci a kultuře, jak tyto projevy vůči zvířatům vyhodnotí. Většinou převládá názor, že týrání zvířat je označení pro pochody, které mohou vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v extrémních případech až k jeho usmrcení a to buď následkem přímého útoku na zvíře a nebo ke smrti vlivem zanedbání základní péče.
Ačkoliv jsou zvířata z právního hlediska pojímána v právních řádech mnoha států jako movité věci, zároveň se začíná od posledních desetiletí 20. století objevovat názor na jejich ochranu jako živé bytosti. Týrání zvířat se tak stává v mnoha zemích trestným činem, za který hrozí pachateli trest odnětí svobody v různé délce v závislosti na státě. V dalších zemích se jedná o přestupek, kde pachatel je povinen uhradit pouze škodu či pokutu. V dalších zemích nejsou zvířatům přisouzena žádná práva a tak se při špatném chování k nim nejedná o žádný přestupek. Legislativní pohled na tyto činy vůči zvířatům jsou závislé na kulturním prostředí a aktivitám obyvatelstva, které se zasadilo o zavedení práv zvířat na základě mediálně známých případů.
Práva zvířat respektive posuzování jejich týrání v kontextu legislativy je závislé i na definici zákona na jejich ochranu, který určuje, které skupiny jsou považovány za zvířata chráněná těmito zákony. V Česku jsou tak například chráněny pouze obratlovci, kteří dosáhli postembryonálního stádia. V širším chápání slova se ale týrání zvířat chápe pro poškozování či nehumání zabíjení jakéhokoliv živočicha i z nižších řádů.

Kapustňák Senegalský

6. prosince 2009 v 10:43 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Sirény
Kapustňák senegalský (Trichechus senegalensis) je velký vodní savec, žijící podél západního pobřeží Afriky. Jedná se o nejméně známý druh ze všech sirén, o jejich životě je toho známo jen velice málo.
Jejich životním prostředím je teplá mělká voda při pobřeží, řeky a bažinaté oblasti. Na severu jejich areál ohraničuje řeka Senegal, na jihu Cuanza ve státě Angola. Jsou to býložravci, živí se vodní vegetací a mangrove. Aktivní jsou převážně v noci. Jejich přirozenými nepřáteli jsou krokodýli a žraloci, jejich populace je nicméně nejvíc ohrožena člověkem. V některých oblastech jsou loveni pro maso, jsou též považováni za škůdce rýžových polí.

Agama vousatá

6. prosince 2009 v 10:39 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Agamy
Agama australská (Pogona vitticeps) nazývaná též agama vousatá nebo agama bradatá je denní ještěr z čeledi agamovitých.Zbarvení je od žluté nebo světle hnědé přes tmavě hnědou až červenohnědé. Dosahuje velikosti 40 - 60 cm. Hlava je mohutná trojúhelníkovitého tvaru. Jméno je odvozeno od kožních výrůstků, které ji lemují na jejich bocích. Agama se svléká z kůže podobně jako hadi, ale díky trnitým výrůstkům nesvléká kůži celou. Může se dožít až 10-15 let.Australské pouště a polopouště, suchá travnatá místa a suché lesy. Žijí ve skupinách převážně na stromech a v horkých dnech se ukrývá do stínu.Přes noc spí na skálách či hledá chladné místo na zemi.Samice klade 10-20 vajíček, inkubace 60-70 dnů.
Jejich potravu tvoří hmyz, pavoukovci, malí hlodavci, ještěrky, listy, květy a plody rostlin. V potravě převažuje živočišná složka.

Tuleni

5. prosince 2009 v 10:36 | anetamilovnicezvirat.blog.cz |  Týrání zvířat!!!!!!!!
Milí lidé:Já vím že by jste to chtěli zastavit ale tohle je oproti velrybám asi nemožné protože:
1)Tuleňů je omnohem méně než velryb...
2)Tuleňi jsou týráni pro kožichy...
3)Nejhorší:Tohle století již nepřežijí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Snad nechcete aby to s tuleni takto dopadlo!:
Tak prosím snažte se aby tohle přestalo!Prosííííííííííím!Takto vypadá šťastný tuleň:
Už nás umřelo tolik že to ani nespočítate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prosím pomozte!!!